اوليا بدانند مقابله با تمسخر و دست انداخته شدن
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پیش دبستانی و دبستان غیردولتی پسرانه نیکان کرج می باشد
تحقیر و تمسخر می تواند اثرات بسیار منفی بر حرمت نفس و اعتماد به نفس افراد بگذارد و این مسئله بدلیل
موقعیت و مرحله تکاملی در میان کودکان (خصوصاً سنین راهنمایی) نسبتاً شایع بوده و بایستی کودک را برای
مقابله درست با آن آماده کرد :
‌به کودک توضیح دهید که تمسخر، توهین، تحقیر و تجاوز به حقوق دیگران غیرمجاز است و افرادی دست به
چنین کاری می زنند که خود در درون احساس حقارت و کم ارزشی می کنند و برای تخفیف چنین احساسی از
این حربه استفاده می کنند.
کمرويي، خجالت، ترسويي، اضطراب و ترس از مدرسه
تاليف: دکتر سيد اصغر ساداتيان
انتشارات ما و شما
اگر شخص رفتار خود را تکرار کرد و ادامه داد حتماً آن را با والدین خود درمیان بگذارد.
به کودک بیاموزید که در پاسخ به فرد متخاصم و متجاوز کاربرد کلمات زشت و یا رفتار مشابه آن شخص نه
تنها تأثیری نخواهد داشت بلکه خود را هم‌شأن او قرار می دهد.
گاهی شوخ طبعی می تواند بسیار کمک کننده باشد (مثلاً اگر فردی برای تمسخر بگوید «زرشک» می توان
گفت : آبش خوشمزه تره و ... ).
به کودک بیاموزید که در این شرایط با قامت و ظاهری جدی و صدایی قوی و استوار از فرد متجاوز بخواهد
که عمل خود را متوقف کند.
به کودک توضیح دهید که هدف فرد متخاصم یا فحاش برآشفته کردن و یا ترساندن طرف مقابل است و معمولاً
بهترین واکنش رفتاری در برابر چنین افرادی بی توجهی و نادیده گرفتن آنهاست و خشمگین شدن یا ترس
باعث جریحه‌دارتر شدن متخاصم می شود.
از طریق بازیهای ایفاء نقش، طریقه برخورد با چنین بدرفتاریها را بطور عملی آموزش داده و تمرین شود.