قسمت سوم
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پیش دبستانی و دبستان غیردولتی پسرانه نیکان کرج می باشد
اصلاح و تقویت حرمت نفس
نقاط قوت و ضعف خود را کاملاً شناسايي کنيد و بر اساس آنها واقع بينانه برنامه ريزي و انتظار
داشته باشيد.
ارزشها و باورهاي خود را بازنگري و آنها را مکتوب کنيد و بر اساس موقعيت فعلي و بطور واقع
بينانه آنچه راکه دوست داريددر آينده انجام دهيد و بدست آوريد بطور واضح و شفاف مشخص کنيد.
گذشته خود را مرور کنيد و عللي را که شما را بدين جا رسانده و هم اکنون هستيد، مشخص کنيد.
سعي کنيد آنهايي را که به شما صدمه رسانده اند درک کرده و ببخشيد. پدر و مادر و دوستان نيز بني
بشر و مملو از اشتباه و خطا و ندانم کاري هستند. آها و خود را به خاطر اشتباهات، خطاها، شکست
ها و شرمساريها براي هميشه ببخشيد و به خاک بسپاريد و اجازه ندهيد گذشته، خاطرات و تجربيات
بد بطور دائم در جلوي ذهن شما رژه بروند.
بجز چند اصل انساني اخلاقي، ساير مسائل اجتماعي و بين فردي نه قطعي و صد در صد و نه
درست و غلط بلکه از نوع تفاوت هستند و افراد مي توانند نظرات متفاوت و قابل احترام داشته باشند
و تفاوت نظر به منزله دشمني يا برتري کسي به فرد ديگر نيست.
دست از سرزنش و توبيخ خود و ديگران برداريد. انتقادها و شکست ها را فرصت و نعمتي براي
پرورش و به تعالي رساندن خود در نظر بگيريد. اين مردگانند که هرگز اشتباه نمي کنند.
هيجگاه بر چسب هاي منفي ماندگار بخود نزنيد (نظير  زشت، بد، بازنده، ناتوان و ... )
از افرادو موقعيتهايي که در شما حس ناتواني و بي کفايتي دائم ايجاد مي کنند،دوري کنيد، مگر اينکه
با تغيير آنها يا خود به معني واقعي احساس ارزشمند بودن پيدا کنيد. زندگي آنقدر کوتاه است که حيف
است وقت خود را براي غلبه بر آنها صرف کنيد.
زندگي در تعادل و تناسب کامل است. کار، استراحت، تفريح، روابط اجتماعي، خواب، تغذيه و همه
چيز بايستي در حد تعادل و سرجاي خود باشند و به جز موارد استثنايي و موقت ، نبايستي چيزي را
فداي چيز ديگري کرد.
تلاش کنيد موجودي اجتماعي باشيد. توقع و انتظارات خود از ديگران و بالعکس را مشخص و
شناسايي کنيد و نشان دهيد که آماده شراکت با آنها هستيد.
بدون زير سوال بردن و نشانه رفتن شخصيت افراد،نظر احساس خود در مورد رفتارو گفتار مرتبط
با خودتان رابطورشفاف ابراز کنيد.اگرطرف مقابل ناراحت شود،اشکال ازاو است نه در شما.
هر ماه سه هدف و کاري عملي را براي خود مشخص کنيد و طبق برنامه به آنها عمل کنيد (مثلاً
مرتب کردن اتاق خود، نوشتن يک نامه به دوست قديمي، ثبت نام در کلاس موسيقي و ... )
عادت کنيد تا در کارهاي روزمره ابتدا آنهايي را انجام دهيد که اشتياقي براي آنها نداريد ولي جزء و
وظايف و اجبار هستند ( مثلاً  انجام تکاليف روزانه  و . . .  ) و آنگاه کارهاي مهم و يا مورد علايق
خود را اولويت بندي کنيد و برحسب اولويت به آنها بپردازيد.
پس از آن که به افکار و باورهاي غيرمنطقي و منفي خودآگاه شديد ، محکم  و استوار جلوي  آنها
بايستيد. براي اين کار هر زمان که فکر يا خاطره منفي و بدي به ذهنتان خطور مي کند سريع خود 
را مشغول چيزي کنيد (به دوستي زنگ بزنيد، جدول حل کنيد، برنامه اي در ذهن خود بريزيد، به
آهنگي دلنشين گوش کنيد و ... )
به خاطر داشته باشيد که هرنوع تغييردرشخصيت فقط ازطريق آگاهي وکنترل لحظه به لحظه
افکار، احساسات و رفتار و جايگزين کردن و ملکه شدن الگوي  جديد به جاي آنها امکان پذير است
و چنين روندي معمولاً چند ماه تا چند سال طول خواهد کشيد.
چند نکته کاربردي
پایان
قسمت اول اصلاح و تقویت حرمت نفس
قسمت دوم اصلاح و تقویت حرمت نفس
کمرويي، خجالت، ترسويي، اضطراب و ترس از مدرسه
تاليف: دکتر سيد اصغر ساداتيان
انتشارات ما و شما