قوانین و مقررات


قوانین و مقررات لیگ های برتر درسی جام نیکان

1.      هدف از برگزاری لیگ های درسی تقویت بنیه علمی دانش آموزان و تکرار و تمرین بیشتر مطالب درسی می باشد.

2.     برای ایجاد جذابیت بیشتر، لیگ های درسی به شکل مسابقات کلاسی برگزار خواهند شد.

3.    لیگ های درسی با رویکرد تکالیف اینترنتی طراحی شده اند، لذا دانش آموزان می توانند از کتاب های درسی، کمک درسی و جزوات آموزشی برای پاسخگویی به سوالات استفاده نمایند. (open book)

4.    کمک و راهنمایی مستقیم یا غیر مستقیم والدین و یا اشخاص دیگر به دانش آموز مغایر با اهداف برنامه ریزی شده برای لیگ های درسی می باشد و باعث بی ارزش شدن نتایج کسب شده از دید خود دانش آموز خواهد شد. (صرفا تلاش دانش آموز مدنظر می باشد)

5.    در پاسخگویی به سوالات لیگ های درسی محدودیت زمانی وجود نخواهد داشت. 

6.    پاسخ های اشتباه و سوالات بدون پاسخ (نزده) دارای امتیاز منفی می باشند.

9.    فرمول محاسبه امتیاز لیگ های برتر درسی بدین صورت خواهد بود که، هر پاسخ صحیح دارای 9 امتیاز مثبت، هر پاسخ نادرست دارای 3 امتیاز منفی و هر پاسخ نزده دارای 2 امتیاز منفی خواهد بود.

14.  کلیک دکمه (ثبت پاسخ ها) به معنی آن است که دانش آموز از پاسخ های داده شده اطمینان دارد و می خواهد نتایج ثبت شوند.

14.  هر زمان که دانش آموز دکمه (ثبت پاسخ ها) را کلیک کند دیگر امکان بازگشت مجدد به صفحه پاسخگویی وجود نخواهد داشت و تنها با نظر کمیته برگزاری مسابقات امکان دسترسی مجدد فراهم خواهد شد. لذا تا زمانی که از صحیح بودن پاسخ ها به طور کامل اطمینان ندارید اقدام به کلیک کردن این دکمه ننمایید.

کمیته انضباطی لیگ برتر


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پیش دبستانی و دبستان غیر دولتی پسرانه نیکان کرج می باشد