اعضای کمیته برگزاری لیگ


رئیس کمیته برگزاری
محمد متين عزيزيکلاس ششم دانایی

ناظرین کمیته برگزاری
امير حسين مکي نيريکلاس ششم دانایی
محمدحسين اطهري نياکلاس پنجم دانایی
حميدرضا اکبري کلاس چهارم دانایی

داوران مسابقات
سپهر فدويکلاس ششم توانایی
رامتين آقا عليخانيکلاس ششم دانایی
آروين سهرابي کلاس پنجم توانایی

خبرنگاران
سامان رضائي فر کلاس ششم دانایی


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پیش دبستانی و دبستان غیر دولتی پسرانه نیکان کرج می باشد