اعضای کمیته برگزاری لیگ


رئیس کمیته برگزاری
محمد متين عزيزيکلاس ششم داناییخبرنگاران
سيد محمد امين حجازيکلاس ششم دانایی


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پیش دبستانی و دبستان غیر دولتی پسرانه نیکان کرج می باشد