اعضای کمیته برگزاری لیگ


رئیس کمیته برگزاری
پارسا پارسي نژادکلاس ششم

ناظرین کمیته برگزاری
حامد عمرانکلاس ششم


خبرنگاران
کسري کلاشي کلاس ششم


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پیش دبستانی و دبستان غیر دولتی پسرانه نیکان کرج می باشد