اعضای کمیته برگزاری لیگناظرین کمیته برگزاری
محمدحسين اطهري نياکلاس ششم دانایی

داوران مسابقات
آروين سهرابي کلاس ششم داناییکلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پیش دبستانی و دبستان غیر دولتی پسرانه نیکان کرج می باشد