امروز : دوشنبه 28 بهمن 1398 سایت قدیم

شرایط پیش ثبت نام1- مطابقت سن دانش آموز با جدول شرایط سنی
2- کسب نتیجه ی خیلی خوب در تمامی دروس (ویژه ورودی های میان پایه)
3- موفقیت در مصاحبه ی حضوری

الف ) والدین محترم می توانند در صورت تمایل اقدام به تعیین زمان مصاحبه نمایند.
ب) در زمان تعیین شده جهت مصاحبه حضور دانش آموز به همراه پدر و مادر الزامی می باشد.
ج) همراه داشتن اصل شناسنامه دانش آموز، پدر و مادر الزامی می باشد.
د) همراه داشتن کارنامه تحصیلی سال های قبل دانش آموز الزامی می باشد.


مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام
1- اصل و کپی شناسنامه دانش آموز
2-اصل کارت واکسن دانش آموز
3- سه قطعه عکس 4*3 جدید دانش آموز
4- اصل و کپی شناسنامه پدر و مادر
5- اصل و کپی کارت ملی پدر و مادر
6- کپی مدارک تحصیلی پدر و مادر
7- پرونده تحصیلی دانش آموز (ویژه ورودی های میان پایه)شرایط سنی سال تحصیلی :ردیف پایه شرایط سنی
1 پیش دبستان 1 متولدین نیمه ی دوم سال 1393 لغایت نیمه اول 1394
2 پیش دبستان 2 متولدین نیمه ی دوم سال 1392 لغایت نیمه اول 1393
3 اول متولدین نیمه ی دوم سال 1391 لغایت نیمه اول 1392
4 دوم متولدین نیمه ی دوم سال 1390 لغایت نیمه اول 1391
5 سوم متولدین نیمه ی دوم سال 1389 لغایت نیمه اول 1390
6 چهارم متولدین نیمه ی دوم سال 1388 لغایت نیمه اول 1389
7 پنجم متولدین نیمه ی دوم سال 1387 لغایت نیمه اول 1388
8 ششم متولدین نیمه ی دوم سال 1386 لغایت نیمه اول 1387
9 هفتم متولدین نیمه ی دوم سال 1385 لغایت نیمه اول 1386
10 هشتم متولدین نیمه ی دوم سال 1384 لغایت نیمه اول 1385
11 نهم متولدین نیمه ی دوم سال 1383 لغایت نیمه اول 1384
12 دهم متولدین نیمه ی دوم سال 1382 لغایت نیمه اول 1383
13 یازدهم متولدین نیمه ی دوم سال 1381 لغایت نیمه اول 1382
14 دوازدهم متولدین نیمه ی دوم سال 1380 لغایت نیمه اول 1381

متولدین اول مهر مستثنی هستند

کلیه ی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه آموزشی نیکان کرج می باشد.